уторак, 21. новембар 2017.

Kako odabrati fontanu po zvuku žubora vode

Odabir fontane za prostor nije jednostavna i to sam više puta napisao na ovom mestu i na sajtu o fontanama www.fontana.in.rs. Kupac se najčešće opredeljuje po obliku i izgledu fontane i nekada ne obraća pažnju na jedan veoma bitan detalj, a to je zvuk žubora vode koji fontana stvara kada voda poteče.
Prostor u kojem se fontana nalazi može biti veliki i mali, akustičan i manje akustičan, ali kod fontane ne možemo mnogo uticati na način toka vode osim na jačinu toka podešavajući ga na pumpi za fontanu.
Fontana je potrebna našem prostoru i nama da bi sa njom dobili efekte prirodnih elemenata što bi kvalitet našeg boravka u njemu podiglo na viši nivo. Stres koji je naš svakodnevni pratilac može biti umanjen pavilnim odabirom fontane. Postoji jedna pojava koju ovde moram da navedem da postoje ljudi kojima je zvuk vode, ma kakav bio - iritantan. Pozabavio sam se ovom pojavom i u razgovoru sa sagovornicima različitih profila, od planinara, psihologa i savtenika za feng shui došao do zaključka da je u pitanju  naravno naš subjektivni osećaj. Osobe koje često borave u prirodi, kraj reka i potoka prihvataju žubor fontane u većem intervalu jačine zvuka žubora. Osobe koje se bave poslom koji izaziva stres srednjeg i većeg inteziteta prihvataju fontane sa vrlo tihim žuborom vode ili čak i modele kod kojih se on skoro i ne čuje, već se voda samo sliva niz telo fontane.
Možda je najbolji primer jedne advokatske kancelarije gde je smeštena jedna moja fontana sa žuborom vrlo blage jačine. Zapažanja advokatice je da je žubor vode iritirao najveći broj njenih klijenata. Da podsetimo, verovatno ne postoji osoba koja traži usluge advokata i da nije pod stresom. To za njih nije nimalo prijatno mesto zbog tema koje se vode u advokatskoj kancelariji. Podesili smo fontanu malom doradom da žubor skoro potpuno eliminišemo.

Navešću nekoliko primera tipičnih fontana sa svojim karakterističnim žuborom vode. Prva je fontana Ares koja je u obliku piramide od belog mermera. Površina koja je pod vodom je velika i ima veliki uticaj na vlaženje i jonizaciju vazduha. Žubor je vrlo blag iako se radi o fontani većeg formata za unutrašnji prostor.
Fontana Ares
Sledeći model fontane koja ima melodičan žubor vode srednje jačine je fontana Korana. Njena konstrukcija i način kruženja vode ispunjava kriterijume pojačanog vlaženja i jonizacije vazduha. Biljke koje ukrašavaju dodatno upotpunjuju efekat "prirode u malom".
Fontana Korana

Na kraju, model fontane kod koje se žubor vode skoro i ne čuje, već je to više šum vode koji se sliva niz bakarnu ploču. Ovde je pored efekta jonizacije i vlaženja vazduha bitan i efekat bakarne površine u dodiru sa vodom što u kombinaciji pomaže uništavanju mikroorganizama u prostoru. Fontana Neptun pripada ovoj grupi fontana.
Fontana Neptun
Ovu priči bih završio rečenicom koju stalno ponavljam. Nemojte žuriti sa kupovinom fontane, konsultujmo se o svemu što čini jednu fontanu jer ona je nešto više od ukrasa.

Vaš autor fontana - Zlatko Jorgić